×

Privacy en geschillen

Open MRI Zen besteedt voortdurend aandacht aan kwaliteit en veiligheid, en er wordt gewerkt volgens vaste standaarden en procedures. In 2019 ambieert Open MRI Zen het ZKN-label te behalen en zal zo voldoen aan de strenge eisen van kwaliteit en veiligheid voor zelfstandige behandelcentra en diagnostische centra zoals opgesteld door Zelfstandige Klinieken Nederland.

Privacy
Uw persoonsgegevens zijn, volgens de wettelijke regels, alleen toegankelijk voor de medewerkers binnen Open MRI Zen en voor uw aanvragende arts. Alleen met de toestemming van u als patiënt sturen wij de bevindingen van het onderzoek naar een andere arts dan uw aanvragende arts. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

Tevredenheid
Om onze dienstverlening te optimaliseren, ontvangt u na het onderzoek per mail een enquête van Open MRI Zen. Hierin kunt u uw mening geven over onze service en kunt u eventuele suggesties geven ter verbetering. De uitkomst van de enquête is voor ons zeer waardevol. Met uw input kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening blijven verbeteren.

Klachten
Open MRI Zen streeft naar een persoonlijke benadering en stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Alle medewerkers doen hun best om een positieve bijdrage te leveren aan uw onderzoek in Open MRI Zen.

Bent u echter ontevreden over de manier waarop er met u is omgegaan of vindt u dat wij in onze dienstverlening tekort zijn geschoten, dan kunt u een klacht bij ons indienen.
Via klachtenregeling Open MRI Zen vindt u meer informatie over de klachtenprocedure.

Top