×

MRI-onderzoek

Uniek Centrum in de Benelux

Het centrum is enig in zijn soort doordat het beschikt over een open 1.2 Tesla MRI-scanner van Hitachi als een gesloten ultra stille 3 Tesla MRI-scanner van Canon die tevens beschikt over de breedste en de kortste tunnel die op de markt beschikbaar is.

Open MRI-scanner

De open 1.2 Tesla MRI-scanner van Hitachi is een scanner waarbij de zijkanten volledig open zijn en waarbij de patiënt niet in een tunnel komt te liggen maar in een open scanveld met het behoud van zijn overzicht op de omgeving. Met dit type scanner kan een claustrofobische patiënt zonder anesthesie gescand worden. De patiënt heeft ook veel meer ruimte in het toestel waardoor het ook dé oplossing is voor zwaarlijvige mensen en mensen die onmogelijk vlak kunnen liggen zoals mindervaliden. Ook kleine kinderen die bij gesloten MRI-systemen niet zonder anesthesie kunnen gescand worden, kunnen in ons centrum het MRI-onderzoek ondergaan gezien een begeleidend ouder naast het kind kan plaatsnemen in het toestel.

Gesloten MRI-scanner

De gesloten 3 Tesla ultra stille MRI-scanner met extra brede tunnel (71 cm) voldoet eveneens voor de twee groepen patiënten van claustrofoben en zwaarlijvigen. Naast meer ruimte voor de patiënt, wordt er hier rekening gehouden met het lawaai dat een doorsnee MRI-scanner genereert. Dit lawaai vormt immers een significant onderdeel van het claustrofobische gevoel dat een patiënt ervaart in een gewone MRI-scanner. In dit toestel kan het geluidsniveau gereduceerd worden tot 63 decibel dankzij unieke technologie (Pianissimo™ Zen technology). De MR Theatre optie, die als primeur in Europa binnenkort in ons centrum aanwezig zal zijn, helpt verder de angst en het claustrofobische gevoel bij de patiënt onder controle te houden; u krijgt tijdens het onderzoek bijvoorbeeld een rustige film te zien. Ondertussen worden er onderzoeken verricht in een hoge veldsterkte van 3 Tesla waarbij er een superieure beeldvorming en – resolutie wordt bekomen.

Privaat centrum met een absolute ontspannen en huiselijke sfeer – ZEN

Voor claustrofobische patiënten spelen angst en vele geluiden een grote rol. Daarom worden zij door de medewerkers intensief begeleid. Op expliciete vraag is het ook toegestaan dat er tijdens het onderzoek een begeleider mee gaat in de onderzoeksruimte waar het MRI-toestel staat.

Een MRI-onderzoek is niet mogelijk in de volgende gevallen

  • Patiënten met magnetische of elektrische hulpmiddelen (zoals een pacemaker, neurostimulator, of een cochlea implantaat) kunnen geen MRI-onderzoeken ondergaan in onze open MRI-scanner. Met een pacemaker of defibrillator kunt u wel terecht in onze gesloten scanner op voorwaarde dat u voorafgaand contact had met uw cardioloog die de MRI-compatibiliteit van uw device bevestigt en het device op correcte manier heeft ingesteld (gedeactiveerd).
  • Bij metaalsplinters in het oog. Indien u twijfelt dient u vóór het MRI-onderzoek een röntgenfoto te laten maken.
  • Binnen de 6 weken na chirurgie kunt u geen MRI-onderzoek ondergaan. Met een gewrichtsprothese kunt u een MRI-onderzoek krijgen op voorwaarde dat ook deze prothese langer dan 6 weken aanwezig is. U dient dit wel aan te geven op het vragenformulier dat u krijgt voor het onderzoek.
  • Wanneer u minder dan 12 weken zwanger bent. Overleg met uw arts, indien het echt in de eerste 12 weken noodzakelijk is.
Top