×

MRI-scan bij claustrofobie: Open MRI als mogelijke oplossing

Sommige patiënten weigeren een MRI-onderzoek te laten uitvoeren omwille van claustrofobie. Alleen al bij de gedachte aan een MRI-scan worden ze overvallen door angst. Het lijkt hen een onmogelijke taak om 15 à 45 minuten in het tunnelvormig apparaat plaats te nemen. Een MRI-onderzoek is nochtans volstrekt ongevaarlijk en is bovendien een efficiënte manier om kleine veranderingen in de hersenen, in een orgaan of lichaamsdeel op te sporen.

Gelukkig kan een open MRI-scan in dergelijke gevallen een evenwaardig alternatief zijn voor (claustrofobische) patiënten. In dit artikel zoomen we daarom verder in op dit type MRI-onderzoek en bieden we ook meer info over MRI-onderzoek in het algemeen. Je goed voorbereiden en informatie inwinnen over het MRI-onderzoek help namelijk ook tegen stress en angstgevoelens.

Wat is een MRI-scan?

MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. Eenvoudig gezegd houdt een MRI-onderzoek in dat er medische beelden worden gemaakt met behulp van radiogolven en een sterk magneetveld. Het is een manier om bepaalde, inwendige delen van het lichaam zichtbaar te maken zonder erin te snijden of zonder beroep te doen op schadelijke röntgenstralingen. Zo wordt een MRI-scan bijvoorbeeld gebruikt om de omvang, plaats en vermoedelijke aard van een hersentumor vast te stellen.

Waterstofprotonen

Voor het maken van de beelden, maakt de MRI-scan gebruik van de waterstofprotonen die talrijk aanwezig zijn in ons lichaam. Elk lichaamsdeel of orgaan heeft een specifiek aantal waterstofprotonen in zich. Om beelden te maken van die protonen, wordt er een radiogolf het lichaam ingestuurd. De waterstofprotonen op hun beurt sturen radiogolven terug en die worden door een radiofrequentiespoel, die op het te onderzoeken lichaamsdeel geplaatst wordt, opgevangen.

Pijnloos onderzoek

De beelden die men tijdens het onderzoek maakt, worden nadien door de radioloog bekeken en eventueel vergeleken met beelden van vroegere onderzoeken. Het volledige proces is pijnloos en ongevaarlijk. Hoe lang het onderzoek precies duurt, is afhankelijk van de specifieke situatie. Reken op een 15 à 45 minuten.

Contrastmiddel

Bij bepaalde MRI-onderzoeken is het nodig om een contrastmiddel toe te dienen. Dat wordt meestal via een infuus in de arm toegediend en vervolgens via de urine uitgescheiden. Het kan ook zijn dat de arts beslist een middel toe te dienen dat de beweging van de darmen tijdelijk vermindert.

‘Klassieke’ of gesloten MRI-scan

Bij een klassiek MRI-onderzoek neemt de patiënt plaats op een onderzoekstafel die in een tunnelvormig apparaat wordt geschoven. De zijkanten van het apparaat zijn gesloten waardoor de patiënt niet langer contact heeft met zijn omgeving. Deze tunnel is doorgaans eerder zeer smal, hooguit 70 cm.

Van zodra het onderzoek begint, verlaat de röntgenlaborant of de radioloog de onderzoekszaal en wordt de patiënt in de gaten gehouden via onder andere camerabewaking. Mocht de patiënt zich onwel voelen, kan hij de arts of de assistent waarschuwen via een alarmbelletje dat mee de tunnel in gaat.

Vervelend geluid

Tijdens het onderzoek hoor je constant een hard, bonkend geluid. Er worden meer dan 100 beelden gemaakt van het te onderzoeken lichaamsdeel en dat proces, waarbij magneten elkaar aantrekken en afstoten, genereert een irritant lawaai. Meestal krijgt de patiënt een koptelefoon of oordopjes om het geluid te dempen.

Problemen bij MRI-scan bij claustrofobie

Voor mensen die claustrofobie hebben, is een klassiek MRI-onderzoek over het algemeen een angstige ervaring die ze kost wat kost willen vermijden.

  • Ze moeten plaatsnemen in een gesloten koker die beperkt is in diameter.
  • Ze verliezen elk overzicht en alle controle over hun omgeving.
  • Er is geen contact met een begeleider, onderzoeker, dokter… mogelijk, tenzij via een alarmbel.
  • Ook het harde, kloppende geluid kan paniek veroorzaken.

Voeg daar eventueel nog angst voor het resultaat van het onderzoek aan toe en het MRI-onderzoek wordt een onmogelijke taak voor hen.

Bovendien mislukken veel MRI-onderzoeken met claustrofobische patiënten omdat ze door hun angst moeilijker stil kunnen blijven liggen. Ofwel moet het onderzoek afgebroken worden, ofwel zijn de beelden minder kwaliteitsvol.

Open MRI-scan als oplossing

Een open MRI-scan zoals die aangeboden wordt bij Open MRI Zen is een schot in de roos voor patiënten die enge ruimtes liever vermijden. De patiënt wordt in dit geval niet in een tunnelvormig apparaat geschoven, maar neemt plaats tussen twee grote, horizontale platen. De zijkanten zijn volledig open waardoor er een open scanveld ontstaat en het contact met de omgeving bewaard blijft. Je kunt het vergelijken met een hamburger. Een broodje bovenaan, de patiënt ertussen en een broodje onderaan.

Er kan, indien gewenst, een assistent of begeleider aan de patiënts zijde blijven tijdens het volledige onderzoek. Zo kunnen zij een praatje slaan waardoor de patiënt zich minder focust op het harde geluid van de MRI-scanner. Er wordt met andere woorden automatisch een ontspannen sfeer gecreëerd waardoor de angst of paniek snel verdwijnt.

De patiënt gaat een MRI-scan in dit geval als iets neutraal of zelfs positief ervaren. Bovendien blijven de claustrofobische patiënten bij een open MRI-onderzoek beter stil liggen, wat de kwaliteit van de beelden ten goede komt. Ze worden immers niet verstoord door beweging.

Voor wie niet?

Merk op dat patiënten met een pacemaker, neurostimulator of cochlea implantaat helemaal niet in aanmerking komen voor een onderzoek in een open MRI-scanner. Ook patiënten met nieuwe van dergelijke geïmplanteerde devices, die MRI-proof zijn, kunnen niet in een open MRI. Dat is een gevolg van het feit dat de oriëntatie van het magnetisch veld van een open MRI verticaal is waardoor de devices een gevaar blijven vormen voor de patiënt.

Claustrofobische patiënten met een pacemaker of defibrillator kunnen wel terecht in een gesloten MRI-scanner na afgestemd te hebben met hun cardioloog over de MRI-compatibiliteit en instellingen van hun device.

Die patiënten kunnen in dat geval kiezen voor een onderzoek in een stillere gesloten MRI-scanner. Die genereert minder geluid dan een doorsnee MRI-scanner. Bij Open MRI Zen kan het geluidsniveau, afhankelijk van de te onderzoeken regio, bijvoorbeeld gereduceerd worden tot 63 decibel. Zo valt de angstaanjagende factor geluid al weg waardoor een claustrofobische patiënt een pak rustiger wordt.

Bijkomende troeven Open MRI

Een open MRI-scan is niet enkel een geschikt alternatief voor claustrofobische patiënten die te veel angst hebben bij een klassiek MRI-onderzoek. De open scanner biedt ook voor andere patiënten duidelijke voordelen:

Top