×

MRI-scan bij mindervaliden: wat zijn de mogelijkheden?

Een MRI-scan is een radiologisch onderzoek waarmee men het hele lichaam, de hersenen en alle weefsels zichtbaar kan maken. Het is een efficiënte en pijnloze manier om een tumor, meniscusscheur, hernia of herseninfarct nauwkeurig op te sporen. Ondanks dat het onderzoek volledig pijnloos en ongevaarlijk is, gaan veel mensen met een klein hartje in de MRI-scanner.

Voor mindervaliden is een MRI-scan helemaal niet fijn. Mensen met een lichamelijke beperkingen kunnen niet comfortabel plaatsnemen in de tunnel van een MRI-scanner waardoor het onderzoek beangstigend kan zijn. Mensen met een mentale beperking kunnen op hun beurt moeilijk stil blijven liggen gedurende het onderzoek. Om de MRI-scan vlot te kunnen laten verlopen, worden mindervaliden vaak onder narcose gebracht.

Maar er zijn ook andere mogelijkheden. In onderstaande artikel zetten wij de verschillende opties, voor onder andere mindervaliden, om comfortabel een MRI-scanner te ondergaan, op een rijtje. Maar eerst geven we een woordje uitleg over wat een MRI-scan precies is.

Wat is een MRI-scan?

MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. Bij een MRI-scan wordt gebruik gemaakt van een groot magnetisch veld in combinatie met radiogolven om van buiten het lichaam beelden te maken van de binnenkant van het lichaam.

Een MRI-scan kan een duidelijk beeld geven over de toestand van de volgende lichaamsonderdelen:

  • Hersenen of de hersenfunctie
  • Ruggenmerg
  • Zenuwen
  • Spieren
  • Bloedvaten
  • Buikorganen
  • Gewrichtsbanden of pezen
  • Gewrichten en kraakbeen

Tijdens een MRI-scan worden meer dan honderd beelden gemaakt van een bepaald orgaan, lichaamsdeel of de hersenen. Het is belangrijk dat de patiënt gedurende het hele onderzoek, dat gemiddeld 15 à 45 minuten in beslag neemt, stilligt zodat de beelden van topkwaliteit zijn. Indien de patiënt beweegt, is de kans groot dat de MRI-scan opnieuw ingepland zal moeten worden. Wat men uiteraard liever vermijdt, aangezien de wachttijden nu al oplopen…

Vooral voor weke lichaamsdelen

Een magneetscan is erg nauwkeurig en wordt vooral gebruikt om delen waar veel waterstofatomen aanwezig zijn, te onderzoeken. Er wordt tijdens een MRI-onderzoek geen gebruik gemaakt van röntgenstraling. Het onderzoek, dat op basis van magnetische velden gebeurt, is dus ongevaarlijk voor het lichaam.

Hoe verloopt een klassieke, gesloten MRI-scan?

Indien het onderzoek wordt uitgevoerd in een gesloten MRI-scan, neemt de patiënt plaats op een beweeglijke onderzoekstafel. Nadat de röngtenlaborant of radioloog een radiofrequentiespoel met antenne op het te onderzoeken lichaamsdeel geplaatst heeft, wordt de patiënt in een tunnelachtig apparaat geschoven. De voor- en achterkant van het toestel zijn open maar de zijkanten gesloten. Hierdoor kunnen mensen die last hebben van claustrofobie, moeite hebben met een MRI-scan.

Tijdens het MRI-onderzoek hoort de patiënt voortdurend harde, bonkende geluiden. Die geluiden worden veroorzaakt door het proces van magneten die elkaar aan- en afstoten en zijn dus volstrekt normaal. Toch veroorzaakt het oorverdovende lawaai bij veel patiënten een angstig gevoel. Merk wel op dat de patiënt een koptelefoon of oordopjes ontvangt ter bescherming.

Eens de patiënt in de MRI-scanner geschoven is, verlaat de begeleider de onderzoeksruimte. De patiënt wordt voortaan in de gaten gehouden via camerabewaking en krijgt een belletje mee voor in geval van nood.

Onder narcose in gesloten MRI-scan

Kinderen of mensen met een mentale beperking reageren vaak angstig op het feit dat ze zich alleen in een tunnelachtig apparaat bevinden. Omdat men het risico niet wil lopen dat de MRI-scan mislukt, beslist men vaak om hen onder narcose een MRI-onderzoek te laten ondergaan. Dat geldt ook voor patiënten die omwille van een fysieke beperking niet plat kunnen liggen in de MRI-scanner.

De narcose wordt toegediend alvorens de patiënt in de MRI-scanner geschoven wordt. Het grote nadeel hier is dat de patiënt niet actief kan deelnemen aan het MRI-onderzoek.

Open MRI-scanner ideaal voor mindervaliden

Een open MRI-scanner biedt mindervaliden veel meer gemak. Zowel personen met een mentale als fysieke handicap genieten van het nodige comfort tijdens een onderzoek in een open MRI-scanner.

Overzicht op de omgeving

De patiënt neemt plaats tussen twee grote, horizontale platen. Doordat de zijkanten van de open MRI-scanner volledig open zijn, verliest hij of zij het contact met de omgeving niet. De patiënt verdwijnt in dit geval dus niet in een ‘tunnelachtig’ toestel. Verder is de diameter van een open MRI-scanner ook groter waardoor patiënten met een fysieke beperking comfortabel kunnen plaatsnemen in de scanner.

Begeleider naast scanner

Een bijkomend voordeel is dat het mogelijk is voor een familielid of begeleider om tijdens het onderzoek bij de patiënt te blijven. Vooral personen met een mentale beperking ervaren dit als rustgevend. Ze voelen zich meer op hun gemak waardoor ze niet panikeren en kunnen blijven stilliggen gedurende het volledige onderzoek. Er kan worden gepraat waardoor hij of zij is afgeleid en het MRI-onderzoek op een ontspannen manier doormaakt.

Bredere en stillere gesloten MRI-scanner

Andersvaliden met een pacemaker of defibrillator kunnen helaas niet terecht in een open MRI-scanner. Een bredere en stillere gesloten MRI-scanner biedt de ideale oplossing voor hen. Bepaalde onderzoekscentra, waaronder Open MRI Zen, beschikken over een gesloten MRI-scanner met een extra brede tunnel waardoor ook patiënten met een fysieke beperking comfortabel kunnen plaatsnemen.

Daarnaast genereert dit type scanner ook minder lawaai. Het geluidniveau wordt gereduceerd tot 63 decibel. Zo vermindert ook de eventuele angst bij de patiënten.

Top