×

Verwijzende geneesheer

Informatie voor u als verwijzende geneesheer

Voor uw Belgisch verzekerde patiënten wordt er momenteel niet altijd terugbetaling voorzien door de Belgische ziekenfondsen voor onderzoeken uitgevoerd door Open MRI Zen. Gelieve uw patiënt hierover in te lichten.

Via onderstaande aanvraagformulieren kunt u eenvoudig een patiënt naar ons doorverwijzen voor een MRI-scan, echo of echogeleide interventie. Deze formulieren kunt u online invullen, uitprinten en vervolgens meegeven met uw patiënt.

Het aanvraagformulier voor een MRI scan voor patiënten: Aanvraag MRI

Het aanvraagformulier voor een ECHO voor patiënten: Aanvraag Echo

Uzelf of de patiënt kan ook telefonisch een afspraak maken met ons.
Uw patiënt wordt op de dag van het onderzoek per sms en per mail herinnerd aan de afspraak met het uur waarop hij/zij zich moet aanmelden.


Voor verwijzers in Nederland is ook ZorgDomein bruikbaar.

Top